Om oss

Styrelsen

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Vice sekreterare:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

 

Ing-Mari Trulsson
Olof Green
Anders Knöös
Olof Hansson
Pernilla Carling
Kristin Magnusson
Ronnie Nilsson
Johanna Persson
Eva Bengtsson

Suppleanter

Marie Hjärne
Susanne Sorbell Nilsson
Johan Trulsson
Katarina Cronberg

Revisorer

Bengt Hielm
Sven-Erik Svensson

Revisorssuppleant

Hans-Olle Trulsson

 

Valberedning

Max Carling (sammakallande)
Elsie Bengtsson
Mats Larsson
Annika Larsson (suppleant)

 

Arkiv

Olof Hansson

 

Teaterombud

Acka Juntunen

 

 

Kontakt

Bokning av Storskolan

Kontakta Pernilla Carling
pernilla.carling@gmail.com
Mobil 0768 72 59 50

Hyra av utrustning

Priser

Hyra av utrustning från storskolan (bara medlemmar)

Priser gäller /vecka
Bord
Stol
Tallrik
Kopp+Fat+Kaffesked
Glas
Kniv+Gaffel
Assiett


20kr
10kr
1kr
1kr
1kr
1kr
1kr

Hyra av "medeltidsutrustning" (bara medlemmar)

Priser gäller /vecka
Bord
Bänk20kr
20kr

×

Medlemsavgift

Familj: 200 kr
Ensamstående: 100 kr

Plusgiro

73 06 09-5

Swish

123 454 17 36

Maila Styrelsen

infobygdeforeningen@ingelstrade.se

Stadgar

Våra Stadgar

Mobil/iPad-version